El passat 29 de febrer de 2024, Narinan va rebre el XI PREMI TABER. A proposta d’una voluntària de Narinan, la JNC ens otorga aquest premi per la nostra dedicacció a fomentar vincles socioeducatius en català entre les noves generacions d’infants de Barcelona. 

Els nostres voluntaris són el motor que impulsa la cohesió i integració en català, contribuint a vertebrar el país i combatre l’exclusió social.