Fem sessions extraescolars de reforç escolar de 1,5h /dia. Aquestes sessions es desenvolupen un o dos dies per setmana als propis centres escolars. Treballem l’ àrea matemàtica: operacions bàsiques i resolució de problemes. També treballem la llengua: l’ensenyança del català per nouvinguts, la lectura, la comprensió lectora… És el nostre voluntariat el que desenvolupa aquesta tasca coordinada per un referent de centre.  Els grups són de 1, 2 o 3 infants per voluntàri/a

  • Aquells infants que ho necessiten  reben també suport logopèdic per part de personal professional en la matèria