Fundación Lealtad és un avaluador independent d’ONGs. 

Analitzen la gestió, la governança, l’ús dels fons, la situació econòmica, el voluntariat i la transparència de les ONG. Després d’un procés d’avaluació rigorosa, el 16 de febrer  de 2024, Narinan ha obtingut aquest segell que reconeix les bones pràctiques i la transparència de la nostra feina