L’ activitat de música coral complementa, les actuals sessions de reforç escolar, que són útils i necessàries i s’han de fer en un ambient acadèmic més formal. És un bon complement, que permet treballar amb les criatures en un ambient més lúdic i distès. Si a aquest ambient hi afegim la participació de famílies amb bagatges culturals diversos estem veient que es reforcen les relacions interculturals i intergeneracionals mitjançant l’expressió musical . Actualment es desenvolupa a l’Escola Sagrada- Família-Avinyó