Memòries d'Activitat

Les memòries d’activitat anual reflecteixen l’activitat que duem a terme, tant de reforç escolar com d’implicació de famílies i formació de voluntària. També recullen l’estat de comptes anual.

Xifres actuals (curs 2022-2023)

narinan
0

voluntaris

narinan
0

socis

narinan
0

alumnes

narinan
0

centres