Escola Pep Ventura

L’Hospitalet de Llobregat – Districte de Gran Via

L’escola pública d’educació infantil i primària Pep Ventura és un centre de màxima complexitat on comencem a col·laborar el mes d’octubre de 2022, a l’inici del curs 2022/23. Els tutors proposen les sessions amb narinan a les famílies dels alumnes que necessiten reforç. Atenem sobretot amb infants nouvinguts o que han patit itinerància escolar. A les sessions treballem els conceptes bàsics que haurien de tenir assolits per seguir el ritme escolar que els correspon. Com en altres escoles, signem un conveni de col·laboració amb la direcció del centre, de caràcter renovable, per fer ús de les instal·lacions. La relació amb l’equip docent és directa perquè treballem dins l’escola, que ens cedeix aules en horari extraescolar.

Horari de sessions narinan

Pàgina web del centre: https://agora.xtec.cat/escpepventura/
Adreça: Plaça Guernica, s/n – 08903 L’Hospitalet de Llobregat

Escola Pep Ventura