Escola Màrius Torres

L’Hospitalet de Llobregat – Districte de Collblanc-La Torrassa

L’escola pública Màrius Torres és un centre d’alta complexitat on treballem des del curs 2016/17. Els tutors proposen les sessions amb narinan a les famílies dels alumnes que necessiten reforç. Atenem sobretot amb infants nouvinguts o que han patit itinerància escolar. A les sessions treballem els conceptes bàsics que haurien de tenir assolits per seguir el ritme escolar que els correspon. A principis del curs 2017/18 vam signar un conveni de col·laboració amb la direcció del centre, de caràcter renovable. La relació amb l’equip docent és fàcil i directa perquè treballem dins l’escola, que ens cedeix dues aules en horari extraescolar.

Horari de sessions narinan

Pàgina web del centrehttps://agora.xtec.cat/ceip-mariustorres/

Adreça: Carretera de Collblanc, 93 – 08904 L’Hospitalet de Llobregat

Escola Marius Torres

Galeria d'imatges