Equip Narinan

L’equip de Narinan està format per persones que actuen com a voluntàries, sòcies o donants.

La major part del voluntariat va als centres educatius i treballa directament amb els infants, fent reforç escolar. També n’hi ha que col·laboren en tasques de secretaria tècnica, xarxes socials, etc.

Gràcies a les persones associades i les que fan donacions comptem amb el suport econòmic i logístic que fa viable la missió de narinan.

La Junta Directiva està integrada per 7 socis en qui recau la direcció tècnica de l’associació:

Sylvia Wanguemert

Sylvia Wangüemert Figueras

Presidenta
Nascuda a Barcelona l'any 1966. Empresària de professió, amb experiència en voluntariat en diversos àmbits (hospitalari i assistencial, suport a la lectura infantil i reforç escolar). És emprenedora, amb facilitat per a les relacions socials, es dedica, a més d'assumir les funcions pròpies de presidència, al mecenatge de l'associació i al suport pedagògic. Participa de forma activa com a voluntària fent reforç escolar a diversos centres.

Maria Teresa Marti

Maite Martí Baqués

Vicepresidenta
Nascuda a Barcelona l'any 1944. Amb àmplia experiència en el voluntariat de reforç escolar. Té experiència sobretot en facilitar l'expressió oral i la lectura en català amb infants d'entre 6 i 12 anys. Participa de forma activa com a voluntària fent reforç escolar a diversos centres.

Tesorera de Narinan

Elisabet Martínez Blanco

Tresorera
Nascuda a Barcelona l'any 1974. Diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat de Vic. Amb àmplia experiència en aquesta àrea s'incorpora com a voluntària per primera vegada a la nostra entitat i es fa càrrec dels assumptes comptables i de la gestió econòmica de l'associació.

Eulalia Comas

Eulàlia Comas Lamarca

Secretària
Nascuda el 1970 a Barcelona, i biòloga de professió, té experiència en el reforç escolar a estudiants d'educació Primària i Secundària en llengua (català, castellà i anglès), matemàtiques i medi. Dins l'associació assumeix les tasques pròpies de secretaria, i de suport a la direcció pedagògica. Participa de forma activa com a voluntària dins de l'entitat.

Lidia Digon

Lidia Digon Doral

Directora pedagògica
Nascuda a la província de Lugo l'any 1958 i resident a Barcelona des del 1977. Mestra de professió i vocació, amb experiència de trenta-cinc anys a Educació Primària, els 9 darrers com a directora d'una escola de màxima complexitat d'un dels barris més desafavorits de la Ciutat de l'Hospitalet. Amb experiència en suport emocional a nens/es i famílies.

Purificación Feijoo

Purificación Feijoo Molinos

Vocal
Nascuda l'any 1970 a Galícia. Llicenciada en Dret i Biologia. Com a llicenciada en Dret ha adquirit experiència professional en la gestió empresarial i com biòloga en la recerca científica relacionada amb el càncer de mama. En el temps lliure combina l'afició a la fotografia amb la participació com a voluntària en diverses activitats i associacions, entre els quals NARINAN, on continua el reforç escolar que ha prestat durant anys a familiars veïns.

Anna Rifà Ros

Vocal
És nascuda a Barcelona, l'any 1961 i sòcia de Narinan des del 2020. És funcionària de l'Administració de la Generalitat i ha exercit diferents càrrecs al llarg de la seva carrera professional. Compagina la seva participació com a voluntària a Narinan amb la seva passió: el cant coral.