Condicions d'ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR informa que és titular del lloc web www.narinan.org. D’acord amb l’exigència de l’article 10 d’aquesta llei, ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR informa de les dades següents:

El titular d’aquest lloc web és ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR, amb CIF G66786385 i domicili social al CARRER TUSET, 10 3r 1a 08006, BARCELONA, inscrita al Registre d’Associacions amb el núm. 59584. L’adreça de correu electrònic per contactar amb l’empresa és: info@narinan.org.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, l’accés i l’ús d’aquest lloc web d’ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR confereix la condició d’usuari, per la qual cosa s’accepten, pel fet de navegar pel lloc web d’ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR, totes les condicions d’ús que s’estableixen en aquest document sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons sigui el cas.

El lloc web d’ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L‘usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  1. La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis habilitats per ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR per a l’accés a determinats continguts o serveis que ofereix el lloc web.
  2. L’ús de la informació, els serveis i les dades que ofereix ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR de forma contrària al que disposen aquestes condicions, la llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar una lesió dels drets de tercers o del funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR no es fa responsable del contingut dels llocs web a què l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas examinarà o exercirà cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs web de la xarxa. Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, l’exactitud, la veracitat, la validesa o la legalitat de llocs web aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web que pogués derivar-se del fet de navegar-hi. En conseqüència, ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pogués sofrir l’usuari derivats de la navegació per internet.

Modificacions

ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts i a les condicions d’ús del lloc web, com a les condicions generals de contractació.

Aquestes modificacions es poden realitzar a través del seu lloc web mitjançant qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades al lloc web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres modificacions posteriors.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Determinats continguts del lloc web d’ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR inclouen la possibilitat de contractació per internet. L’ús d’aquests continguts requereix la lectura i l’acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR.

ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR informa que per realitzar la contractació online d’inscripció de soci l’usuari serà redirigit a la pàgina web https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSereZldpJow_e4bfAQMp9Dl4mimaJDW6V1XzL1sNzZXW mixmQ/viewform.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s’incorporaran al sistema de tractament titularitat d’ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR, amb CIF G66786385 i domicili social al

CARRER TUSET, 10 3r 1a 08006, BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR informa que les seves dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes mencionats anteriorment.

L’informem que la base legítima del tractament de les seves dades és la correcta execució del contracte entre les parts corresponents i el seu consentiment.

ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR informa que tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè les dades se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent sobre protecció de dades, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de les dades, dirigint la vostra petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@narinan.org.

Podeu dirigir-vos a l’autoritat de control competent per presentar la reclamació que considereu oportuna.

Par fer-se voluntariat serà redirigit al formulari de la pàgina web https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchLAjSBnrwnyFYpjs9wE08liotivTKYLBiRaIiZhN- leBiLw/viewform

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR. Per consegüent, són obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els són aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a aquesta matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR. Podeu visualitzar els elements del portal i, fins i tot, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre que sigui única i exclusivament per a ús personal i privat. L’usuari s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat al lloc web d’ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Així mateix, ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regeix per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. En cas que sorgís una controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària de conformitat amb les normes sobre jurisdicció i competència respecte d’això. ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR té el domicili a BARCELONA, Espanya.