Narinan desenvolupa la seva activitat  centrant-se en aquells infants i famílies més vulnerables. Atenem preferentment infants d’educació primària realitzant varies activitats:

  • Sessions extraescolars de reforç de 1,5h /dia. Aquestes sessions es desenvolupen un o dos dies per setmana als propis centres escolars. Treballem l’ àrea matemàtica: operacions bàsiques i resolució de problemes. També treballem la llengua: l’ensenyança del català per nouvinguts, la lectura, la comprensió lectora… És el nostre voluntariat el que desenvolupa aquesta tasca coordinada per un referent de centre. Aquells infants que ho necessiten  reben també suport logopèdic per part de personal professional
  • Els nens de reforç escolar que ho necessiten o ho desitgen i també aquells altres que no fan reforç escolar poden assistir a sessions de teatre de le emocions que es desenvolupa també als centres, 1,5h per setmana dirigit per personal especialitzat
 

Podeu trobar més informació sobre les activitats, els centres, els horaris en els següents enllaç