Les memòries d'activitat anual reflecteixen l'activitat que duem a terme, tant de reforç escolar com d'implicació de famílies i formació de voluntària. També recullen l'estat de comptes anual.

Memòria d'activitats 2021

Memòria d'activitats 2020 Memòria d'activitats 2019

Memòria d'activitats 2018 Memòria d'activitats 2017

Xifres actuals (curs 2021-2022)

79

voluntaris

35

socis

135

alumnes

5

centres

Vine a fer voluntariat

Contacte

Carrer Tuset, 10, 3r, 1a - 08006 Barcelona - +34 638 88 57 75 - info@narinan.org