Les memòries d'activitat anual reflecteixen l'activitat que duem a terme, tant de reforç escolar com d'implicació de famílies i formació de voluntària. També recullen l'estat de comptes anual.

Memòria d'activitats 2019 Memòria d'activitats 2018 Memòria d'activitats 2017

Xifres actuals (curs 2019-2020)

56

voluntaris

34

socis

91

alumnes

4

centres

Vine a fer voluntariat

Contacte

Carrer Tuset, 10, 3r, 1a - 08006 Barcelona - +34 638 88 57 75 - info@narinan.org