gallery/logo png - eu
gallery/yt
gallery/twitter
gallery/insta
gallery/fb

Projecte Social Familiar

gallery/avis legal

TITULARITAT DE LA WEB I LES DADES DE CONTACTE

És un domini d'internet que té com a propietari ASSOCIACIO NARINAN amb CIF/NIF: G66786385 i domiciliada a Escoles Pies 15, 2º1ª 08017 Barcelona.

La finalitat de la web és comunicar les activitats de l’associació i captar socis.

Pot contactar amb el propietari d'aquesta web a:

· Telefònicament, al número 638885775

· Per correu electrònic, dirigint-se a secretaria@narinan.org

· Per correu ordinari, dirigint-se a: ASSOCIACIÓ NARINAN Escoles Pies 15, 2º1ª 08017 Barcelona

CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB

Les presents condicions d'ús regulen l'accés a aquesta web per part dels clients de i altres usuaris d'Internet. Per navegar a aquesta web, l'usuari manifesta la seva acceptació sense excepcions de les presents condicions d'ús. Es reserva el dret unilateral de modificar les presents condicions d'accés a la web, així com els continguts inclosos.

LIMITACIÓ I EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

El contingut d'aquesta web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. no accepta responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o publicada al seu nom sense la seva autorització, així com responsabilitat derivada de la mala utilització per tercers dels continguts.

L'usuari eximeix de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o de les aplicacions, de les infraestructures de comunicacions o del software i hardware utilitzats per a la navegació.

En cas d'incloure enllaços a d'altres pàgines web, declina qualsevol responsabilitat relacionada amb els accessos als mateixos.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d'aquesta web està protegida per les lleis de propietat Intel·lectual i Industrial. Tret que s'indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual respecte dels continguts corresponen en exclusiva a . L'usuari reconeix que l'ús dels continguts es limitarà estrictament a finalitats particulars del propi usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada dels continguts mencionats constituiria una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

Així mateix, l'usuari s'abstindrà d'aplicar els continguts i principalment la informació de qualsevol tipus obtinguda mitjançant aquesta web per remetre publicitat o comunicacions amb finalitats de venda directa o de caràcter comercial; missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat. També s'abstindrà de divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

és un domini de . No pot ser utilitzat, tret autorització prèvia i expressa, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin propietat de de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de .

POLÍTICA PER A ENLLAÇAR A AQUESTA WEB

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació a aquesta web haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l'enllaç i per escrit.

A més, només es permet enllaçar a la pàgina d'inici de la web. L'enllaç ha de ser en la seva totalitat i complet, és a dir, ha de portar a l'usuari a la pròpia adreça completament l'extensió de la pantalla de la pàgina que conté l'enllaç. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de, la pàgina que en realitzi l'enllaç en cap moment podrà reproduir la web , ni incloure-la com a part del seu web ni dins d'un dels seus marcs sobre qualsevol de les pàgines o continguts de la present web.

No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d'aquesta web o els serveis que en ella s'ofereixen.

L'enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a narinan.

En cap circumstància no serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi l'enllaç ni de les informacions o manifestacions incloses en les mateixes.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La utilització d'aquesta web i dels seus formularis requereix l'acceptació del tractament de les dades de l'usuari conforme a la nostra política de privacitat, incloent la recopilació de dades d'accés i l'enviament d'informació comercial per via electrònica.

avís legal